جستجو کردن

MC NPK Eco 2-4-10

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۱/۸۵

نیتروژن آلی (ON) : ۱/۸۵

فسفر قابل استفاده (P2O5): ۴

پتاسیم محلول در آب (K2O): ۹/۵۰

هیومیک اسید : ۰/۵۰

آمینو اسید آزاد: ۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محصول
محلول پاشی
کود آبیاری
سبزیجات و توت فرنگی
۴۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در لیتر
۴۰-۲۰ لیتر در هکتار
مرکبات و درختان میوه
۵۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در لیتر انگور
۴۰-۲۰ لیتر در هکتار
درختان زیتون
۵۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در لیتر
۴۰-۲۰ لیتر در هکتار
غلات و محصولات علوفه ای
۵-۳ لیتر در هکتار
۴۰-۲۰ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC NPK Eco 2-4-10: کودی با منشا پروتئین های حیوانی- عاری از کود های شیمیایی-  حاوی امینو اسید های طبیعی- حاوی هیومیک اسید و مواد آلی- افزایش جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم – رفع انسداد خاک و بهبود جذب سایر مواد مغذی- تقویت رشد، القای گلدهی، تشکیل میوه – افزایش سایز میوه

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۳۳۴۳۳

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر