جستجو کردن

MC Brotamix Boro

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۴/۹۶

بور محلول (B): ۸/۵۴

آمینو اسید کل : ۵/۲۸

آمینو اسید آزاد : ۴/۰۳

ماده آلی (OM) : ۱۲/۸۰

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
بین ۲۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در هر لیتر
۴ تا ۶ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Brotamix Boro: حاوی آمینو اسید با منشا حیوانی- بور کلات شده با آمینو اسید های آزاد- جبران کمبود بور – جلوگیری از به تاخیر افتادن و عدم رشد گل و میوه

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۳۰۱۵۱

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر