جستجو کردن

MC Potasa

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

پتاسیم محلول در آب (K2O) : ۲۰/۲۲

کربن آلی (OC) : ۱۰/۸۶

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
۱۰۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار
۱۰-۲۰ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Potasa: حاوی پتاسیم کمپلکس شده با اسید های آلی، افزایش تجمع کربوهیدرات ها و چربی ها در میوه ها -تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها – افزایش اندازه میوه‌ها

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۸۸۱۴۷

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر