جستجو کردن

MC Magboro

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

منیزیم محلول (MgO) : ۱۳/۲۵

گوگرد محلول (SO3) : ۳۱/۱۱

بور محلول (B) : ۱۱/۳۷

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محصول
محلول پاشی
مرکبات
۲ کیلوگرم در هکتار
توت فرنگی
۲ کیلوگرم در هکتار قبل و بعد از گلدهی
درختان میوه
۲ کیلوگرم در لیتر در مرحله پیش گل
چغندر
۵ کیلوگرم در هکتار وقتی برگ کافی داشته باشد
درخت زیتون
۳-۲ کیلوگرم در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Magboro: کمپلکسی از بور و منیزیوم- کاملا محلول در آب – کمک به تنظیم و تشکیل میوه – افزایش تعداد میوه

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۸۶۹۸۰

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر