جستجو کردن

MC Brotamix ferro

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۱/۵۴

آهن محلول (Fe): ۳/۴۲

آمینو اسید کل : ۴/۶۷

آمینو اسید آزاد : ۳/۹۲

ماده آلی (OM) : ۷/۸۰

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
بین ۳۰۰-۵۰۰ میلی لیتر در هر لیتر
از ۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Brotamix ferro: کودی بسیار موثر و با جذب سریع – آهن الحاق شده به  اسیدهای آمینه آزاد منشاء حیوانی- جلوگیری از کلروز

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۴۱۷۴۲

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر