جستجو کردن

MC Brotamix Magnesium

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۰/۹۷

ماده آلی (OM) : ۴/۱۹

آمینو اسید آزاد : ۴/۴۰

آمینو اسید کل : ۵/۱۲

منیزیم محلول (MgO): ۶/۰۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
بسته به محصول بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار مصرف شود
۵ تا ۸ لیتر در هکتار ( ۴ تا ۶ لیتر در هکتار در طول چرخه رویشی )
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Brotamix Magnesium: کودی بسیار موثر و با جذب سریع- حاوی اسیدهای آمینه با منشا حیوانی – منیزیم الحاق شده به امینو اسید های آزاد

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۳۷۴۳۸

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر