جستجو کردن

MC Biotruck

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۳/۹۷

نیتروژن آمونیومی(N-NH4) : ۲/۲۶

نیتروژن آلی (ON): ۰/۸۷

مس محلول (Cu): ۰/۲۵

روی محلول (Zn): ۰/۳۶

مولیبدن محلول (Mo): ۰/۱۱

بور محلول (B) : ۰/۱۵

آمینو اسید آزاد : ۵/۵۱

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
۱۰-۲۰ میلی لیتر در لیتر
۱۰ لیتر در هکتار- ۳ الی ۴ بار در هر دوره
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Biotruck: محافظ زیستی با القا مقاومت در گیاه-غنی از عناصر ریزمغذی-افزایش رشد ثانویه گیاهان چوبی- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی – افزایش رشد – جلوگیری از نقص های فیزیولوژیکی

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۵۵۵۱۷

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر