جستجو کردن

MC Brotamix Bull

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

نیتروژن کل (N): ۴/۱۴

نیتروژن آمونیومی(N-NH4) : ۰/۳۹

نیتروژن آلی (ON): ۳/۷۵

ماده آلی (OM) : ۱۷/۳۳

آهن محلول (Fe): ۰/۲۹

روی محلول (Zn): ۰/۳۴

منگنز محلول (Mn) : ۰/۲۹

مولیبدن محلول (Mo): ۰/۰۱

بور محلول (B) : ۰/۶۱

آمینو اسید آزاد : ۱۰/۶۳

آمینو اسید کل : ۱۵/۵۶

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

محلول پاشی
کود ابیاری
بین ۱۵۰-۳۰۰ میلی لیتر در هکتار
از ۳ تا ۶ لیتر در هکتار
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای کود MC Brotamix Bull: حاوی محتوای آمینو اسیدهای آزاد و نسبت متعادلی از ریز عناصر ضروری – قابل استفاده در کشاورزی ارگانیک- دارای عملکرد سه گانه: اسیدهای آمینه، کود (کود آلی) و بهبود دهنده

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۵۰۴۵۴

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر