جستجو کردن

Verv Plus

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

کربن آلی (OC) : ۲۲

روی ﻣﺤﻠﻮل (Zn) : ۰.۵

آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل (Fe) : ۱

ﺑﻮر ﻣﺤﻠﻮل (B) : ۰.۵

ﻧﯿﺘﺮوژن آﻟﯽ (N) : ۷

ﻧﯿﺘﺮوژن کل (N) : ۷

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎشی
روش اﺳﺘﻔﺎده
غلات
۱-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
ترکیب با علفکش ها
گیاهان زراعی (چغندرقند، سیبزمینی و ...)
۰٫۵-۱ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
ترکیب با علفکش ها
برنج
۱٫۵-۲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
ترکیب با علفکش ها
ذرت
۲-۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر
ترکیب با علفکش ها
محصولات گلخانهای و باغی (گوجه فرنگی، خیار و..)
۱-۱٫۵ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ
-
درختان میوه (پسته، میوه هسته دار، خرما، مرکبات، کیوی، زیتون، انگور و ..)
۱-۱٫۵ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ
-
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

Verv Plus یک محرک زیستی رشد رویشی است که حاوی بیش از 45٪ از اسیدهای آمینه به فرم چرخشی است.  Verv Plus متابولیسم گیاه را به لطف وجود نیتروژن آلی با منشاء اسید آمینه و ترکیب متعادلی از ریز مغذی ها فعال می کند.

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۵۵۸۷۰

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر