جستجو کردن

MC Borosol

تجزیه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه(W/W٪)

بور محلول (B) : ۲۱

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺮف

دوز محلول پاشی برای در همه محصولات
کود ابیاری در همه محصولات
۲۰۰-۵۰۰ گرم در لیتر
۵-۲۵ کیلوگرم در لیتر
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

عکس محصول

معرفــــــی:

مزایای  کود MC Borosol :

جلوگیری از کمبود بور – تثبیت کننده ساختاری غشای سلولی- موثر در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند رشد ساقه، گلدهی و رشد میوه ها- بهبود انتقال قندها- بهبود جذب فسفر- افزایش متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و سنتز پروتئین- مقاومت در برابر یخ زدگی- بهبود تعادل هورمونی در گیاه

 

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﺎده ﮐﻮدی: ۸۲۵۶۷

برای خرید محصول و ارتباط با مشاورین ما:

محصولات دیگر