جستجو کردن

خدمات آرزوی بهار

آنالیز برگ

آنالیز خاک

مشاوره

تحلیل باغ

خدمات آرزوی بهار

به منظور رفع نیاز به یک آزمایشگاه معتبر و مرجع، شرکت آرزوی بهار اقدام به راه اندازی آزمایشگاه مرجع خاک و گیاه برای انجام آنالیزهای مورد نیاز کشاورزان کرده است

شرکت آرزوی بهار جهت بهره‌وری بیشتر باغات و کمک به کشاورزان برای مدیریت باغ خود، خدمات مشاوره تخصصی کوددهی را به کشاورزان سراسر کشور عرضه می‌دارد.

برای دریافت خدمات و ارتباط با مشاورین ما:

“خدمت رسانی به شما افتخار ماست”

"Serving you is our honor"